W ramach usług świadczonych na potrzeby klientów proponujemy doraźną kontrolę, pozwalającą na zdiagnozowaniu problemów z jakimi często spotykają się handlowcy i przedsiębiorcy. Uważnie przyglądamy się pracy pracowników i obiegu dokumentacji w obrębie magazynów, kas, salach sprzedaży, przy okazji zakupów kontrolowanych. Dobre rozeznanie w sytuacji pozwala nam na szybką i trafną diagnozę problemów na podstawie symptomów, które zaobserwują nasi wysoko wykwalifikowani agenci. Wyniki kontroli poddawane są szczegółowej analizie, umożliwiającej wdrożenie odpowiednich procedur mających zniwelować zaistniałe problemy. Dzięki naszemu ponad 20 letniemu doświadczeniu i zaangażowaniu zapobiegamy występowaniu niepożądanych zjawisk oraz pozwalają na osiągnięcie wymaganego stanu rzeczy. Każdorazowo przedstawiamy kontrahentowi raport dotyczący zaobserwowanych sytuacji i wnioski opisujące zagrożenia, wspólnie analizujemy na co należy zwrócić większa uwagę i podpowiadamy, co można zmienić, aby uzyskać zmiany na lepsze.

Proponujemy usługę, która polega na diagnozowaniu prowadzonego przez Państwa przedsięwzięcia. Jej istotą jest rozpoznanie i identyfikacja zaistniałych problemów na podstawie symptomów ujawnionych w trakcie działań kontrolnych.

W oparciu o wyniki kontroli, dokonywana jest bieżąca analiza problemów, która umożliwia zastosowanie w dalszym etapie odpowiednich działań, które mają zapobiegać występowaniu niepożądanych zjawisk i umożliwią osiągnięcie wymaganego stanu. W trakcie realizacji kontroli sprawdzana jest poprawność realizacji wprowadzonych już zaleceń. Każdorazowo przedstawiane są w formie raportu wnioski pokontrolne opisujące zagrożenia oraz ewentualna sugestia zmian.

Oprócz oceny i wskazania zaleceń zmian w procedurach, możliwe jest opracowanie modyfikacji i wprowadzenie dodatkowych procedur.

Diagnozowanie obejmuje pięć podstawowych elementów przedsięwzięcia:
  • Magazyn
  • Kasy
  • Sala sprzedaży
  • Zakupy kontrolne i zakup alkoholu
  • Bezpieczeństwo obiektu