O firmie

Agencja Ochrony PROTECTOR należy do grona firm najdłużej działających w branży w Polsce i jest koncesjonowaną firmą, wyspecjalizowaną w ochronie mienia, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony fizycznej oraz specjalistycznej ochrony obiektów handlowych i hurtowni.

Działalność prowadzimy od 1991 roku, opierając ją na solidności, skuteczności i wieloletnim doświadczeniu.

Podstawową zasadą naszej pracy jest natychmiastowa reakcja na zaistniałe zdarzenia, działanie prewencyjne oparte na aktualnym diagnozowaniu problemów i wynikających z ich analiz wniosków oraz wdrażanie najnowszych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń i ochrony.

Realizacja zadań ochrony odbywa się z poszanowaniem regulacji prawnych, interesu zleceniodawcy, z zachowaniem zasad etyki i sztuki zawodowej. Naszym klientom zapewniamy nadzór nad przedsięwzięciem, prowadzony zarówno przez własnych inspektorów, jak i niezależną firmę.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, a podmiotom współpracującym z nami zapewniamy pełną dyskrecję.

Nasza dewiza

Fachowość, zobowiązanie, zaangażowanie, wspólne korzyści.

Protector należy do grona firm najdłużej działających w branży w Polsce. Jest firmą koncesjonowaną, zajmującą się w szczególności pomocą w prowadzeniu przedsięwzięć biznesowych związanych z handlem.

Nasze podstawowe zasady działania to natychmiastowa reakcja na zaistniałe zdarzenia, działania prewencyjne oparte na aktualnym diagnozowaniu zaistniałych problemów dotyczących prowadzonego przedsięwzięcia, ich analiza oraz formułowanie wniosków z nich wynikających i wdrażanie skutecznych, sprawdzonych w długoletnim działaniu rozwiązań.

Zdajemy sobie sprawę, że każde przedsięwzięcie z nieznanym sobie partnerem niesie element niepewności. Dlatego prosimy Państwa o zasięgnięcie opinii o naszej firmie w firmach, dla których świadczymy nasze usługi a których lista znajduje się na naszej stronie.

Oświadczamy, że wszelkie nasze dotychczasowe działania prowadzone przez nas lub odbywające się z naszym udziałem przynosiły i przynoszą naszym kontrahentom wymierne korzyści.

W celu realizacji podjętych zobowiązań, związanych ze świadczonymi przez naszą firmę usługami, stosujemy, przede wszystkim, działania zapobiegające i eliminujące wszelkie zdarzenia niekorzystne. jednocześnie podejmujemy działania polegające na rozwijaniu zjawisk szczególnie pożądanych w prowadzonych przez naszych kontrahentów przedsięwzięciach . podjęte zobowiązania realizujemy w następujących etapach:

Etap działań pierwotnych - obejmuje szereg działań eliminujących warunki sprzyjające popełnianiu czynów zabronionych. W jego skład wchodzi między innymi:
  • projektowanie i rozwijanie właściwej struktury organizacyjnej w chronionym obiekcie.
  • opracowanie procedur zmierzających do wdrożenia profilaktyki zapobiegawczej.
Etap działań wtórnych - obejmuje swym zakresem działania wspomagające, które eliminują popełnianie czynów zabronionych. w jego skład wchodzą w szczególności:
  • wyposażenie obiektów w urządzenia monitorujące oraz systemy zabezpieczeń.
  • regulacje zachowań personelu w zakresie funkcjonujących zasad.
  • bieżąca analiza występujących zagrożeń związanych z realizacją danego przedsięwzięcia lub jego otoczeniem.
Etap działań następczych - obejmuje, przede wszystkim, bezpośrednie reakcje na popełnione czyny. W jego skład wchodzą miedzy innymi:
  • określone przepisami prawa i doświadczeniem zawodowym bezpośrednie działania agentów ochrony.
  • kształcenie właściwej reakcji decyzyjnej personelu obiektu na zaistniałe zdarzenia.

Jednym z głównych problemów, z którymi spotykają się osoby prowadzące działalność handlową są nieidentyfikowane i identyfikowane straty. Możemy przyczynić się do zmniejszenia Państwa strat i zwiększenia efektów prowadzonej przez Państwa działalności.

Przez cały czas obecności w tym sektorze rynku podwyższamy jakość oferowanych usług, opierając się na doświadczeniu i innowacyjnych rozwiązaniach.
Nasi pracownicy kontrolują, między innymi, trzy podstawowe sektory pracy obiektów handlowych:

  • Linię kas - zwracając uwagę na zdarzenia wynikające z pracy pracowników obsługujących kasy i ich relacje z klientem.
  • Salę sprzedaży - prowadzą obserwacje klientów, pracowników oraz dostarczają bieżącej informacji o asortymencie poprzez monitorowanie ich stanów.
  • Strefę magazynu - zajmują się, między innymi, monitorowaniem dostaw, prowadzeniem dokumentacji rozliczeniowej z dostawcami, oraz ewidencjonowaniem osób odwiedzających obiekt.
Na podstawie uzyskanych informacji oraz zdarzeń zaistniałych w chronionym obiekcie, co miesiąc, składane są naszym zleceniodawcom, opracowane przez naszą firmę szczegółowe raporty. proponujemy w ramach świadczonej dla państwa usługi cykl szkoleń prowadzonych przez zespół specjalistów. efekty szkoleń podlegają weryfikacji w toku codziennej pracy przez procedury kontrolne, jak i zlecone nam dodatkowe działania kontrolne.

Zdajemy sobie sprawę, że każde przedsięwzięcie z nieznanym sobie partnerem niesie element niepewności. dlatego zapewniamy, że spotkanie Państwa z nami będzie miało charakter całkowicie niezobowiązujący.

Opierając się na naszym dotychczasowym doświadczeniu jesteśmy przekonani, że potrafimy zyskać Państwa uznanie dla naszego przedsięwzięcia.

Mamy świadomość, iż wszelkie inwestycje w przedsiębiorstwie powinny przynosić wymierne korzyści. dlatego oświadczamy, że wszelkie dotychczasowe przedsięwzięcia przeprowadzane przez nas lub z naszym udziałem przynosiły i przynoszą zyski wszystkim zaangażowanym w nie stronom.