Przez całą dobę w naszym Centrum Monitoringu Wizyjnego śledzimy wszystko, co dzieje się w obrębie budynków, których ochroną się zajmujemy. Kiedy tylko dotrze do nas sygnał z czujnika alarmowego, staramy się wizyjnie określić przyczynę powstania alarmu. Działamy zawsze wtedy, kiedy pojawia się sytuacja zagrożenia. Wiemy z doświadczenia, jak bardzo ważny jest czas reakcji, dlatego tuż po otrzymaniu sygnału i szybkiemu rozeznaniu sytuacji dyspozytor wysyła w dane miejsce grupę patrolową. Nasi agencji posiadają wysokie kwalifikacje i predyspozycje fizyczne, specjalizują się w szybkich interwencjach. Już niejednokrotnie udało nam się udaremnić włamania i kradzieże. Dzięki rozbudowanemu systemowi monitorującemu budynki i tereny wokół nich, jesteśmy w stanie precyzyjniej określić sytuację, jaka panuje w obrębie obiektu. Szybkość działania i zastosowanie najnowszej techniki zapewnia lepszą ochronę przed włamaniami, kradzieżami oraz ewentualnymi stratami, jakie mogą wyniknąć np. z podpalenia czy zaprószenia ognia. Za każdym razem działania Protector są wykonywane z pełnym poszanowaniem obowiązujących regulacji prawnych i zgodne są z interesem klienta.