Monitoring 3D to:
 1. Monitorowanie sygnałów alarmowych z realizacją Grupy Interwencyjnej
 2. Monitorowanie
  – analiza obrazu (zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy)
 3. Dodatkowy element (do wyboru):
  – Kontrola personelu.
  – Kontrola sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim.
  – Tajemniczy klient.
Korzyści:

W cenie klient zyskuje:

 • Obecny sposób zabezpieczenia obiektu (monitorowanie sygnałów przez własne Centrum Monitorowania).
 • Możliwość dodatkowej kontroli poprzez monitoring wizyjny (wyznaczenie kamer do przesyłu obrazu do stacji monitorowania sygnałów, stworzenie karty obserwacji oraz ram czasowych obserwacji).
 • Skontrolowania sklepu z poziomu klienta, np. zakupy kontrolne – sprzedaż alkoholu.