Mystery Client - Tajemniczy klient

To usługa, która polega na sprawdzeniu jakości obsługi klienta.

Nasi konsultanci to kadra praktyków z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach związanych ze sprzedażą i obsługą klienta. Aktualnie wykorzystują oni swoje doświadczenie wspierając rozwój przedsięwzięć naszych kontrahentów.

Integralną częścią przygotowań do wykonania usługi Mystery Client jest zebranie i wymiana informacji niezbędnych dla jej prawidłowej realizacji. Sprawdzenie poziomu kompetencji pracowników obsługujących klienta, poprzedzone jest ustaleniem z pracodawcą wymogów stawianych pracownikom. Zwykle dotyczą one wymaganej postawy wobec klienta, właściwego przebiegu komunikacji z klientem (werbalnej i niewerbalnej) oraz prawidłowej realizacji zadań sprzedaży.

Obserwacja odbywa się po określeniu standardów oraz akceptacji „Formularzy obserwacji” służących do jej rejestracji. Możliwa jest również rejestracja standardowych, jak również poza standardowych (prowokowanych) zdarzeń przy pomocy systemu wizyjnego. Uzyskane materiały mogą zostać wykorzystane do szkoleń personelu, celem poprawy jego kompetencji oraz weryfikacji istniejących już standardów.