Odpowiedni system alarmowy poinformuje nie tylko o włamaniu, ale także o nieszczelności instalacji grzewczej, przegrzaniu lub przerwaniu instalacji elektrycznej, pożarze, czy awariach instalacji wodno – kanalizacyjnej. Usługę dobieramy do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowym atutem systemu alarmowego jest możliwość wykrycia potencjalnego zagrożenia, jeszcze przed jego faktycznym zaistnieniem. Dzięki rozbudowanemu systemowi monitorującemu budynki i tereny wokół nich, jesteśmy w stanie precyzyjniej określić sytuację, jaka panuje w obrębie obiektu. Szybkość działania i zastosowanie najnowszej techniki zapewnia lepszą ochronę przed włamaniami, kradzieżami oraz ewentualnymi stratami, jakie mogą wyniknąć np. z podpalenia czy zaprószenia ognia. Za każdym razem działania Protector są wykonywane z pełnym poszanowaniem obowiązujących regulacji prawnych i zgodne są z interesem klienta.