Specyfikacja działań

Możemy przyczynić się do zmniejszenia strat wynikających z tytułu prowadzonej przez Państwa działalności handlowej, zarówno tych znanych (identyfikowanych), jak i nieznanych (nieidentyfikowanych).

Nasze działania oparte są przede wszystkim na pozyskiwaniu informacji pochodzących z prowadzonych działań na przykład na linii kas, sali sprzedaży czy strefie magazynu. Obejmują także analizy prawidłowego obiegu dokumentów i sposobów ich rozliczania. Zdiagnozowane aktualnie występujące problemy, po dokonaniu ich analiz i przedstawieniu wniosków są przedstawiane naszym kontrahentom. Po uzyskaniu akceptacji naszych kontrahentów rozwiązania wdrażane są z poszanowaniem regulacji prawnych, interesu zleceniodawcy, oraz z zachowaniem zasad etyki i sztuki zawodowej.

Naszym klientom zapewniamy nadzór nad prowadzonym przedsięwzięciem, zarówno przez własnych inspektorów, jak i niezależne firmy.