Zadaniem grup konwojujących gotówkę, dokumentację o wyjątkowo ważnym znaczeniu lub innych wartościowych przedmiotów, jest odpowiednia ochrona i zabezpieczenie powierzonego mienia przed kradzieżą, zniszczeniem i zaginięciem. Ta specjalna ochrona, jak wiemy, rozpoczyna się od chwili przejęcia opieki nad przekazanymi rzeczami, do chwili zdeponowania ich w miejscu przeznaczenia.

Do tego celu wybieramy najbardziej doświadczonych pracowników, świetnie radzących sobie w sytuacjach stresowych, kiedy należy być w ciągłej gotowości. Nasze działania oparte są o istniejące regulacje prawne. Przygotowując się do konwoju, za każdym razem precyzyjnie ustalamy trasę przewożenia powierzonego mienia, opracowujemy strategie działania i bierzemy pod uwagę wszystkie potencjalne czynniki zagrożenia Pracownicy firmy Protector sprawdzają się wszędzie tam, gdzie ważny jest profesjonalizm, staranność, szybkość i pewność działania. Konwojenci posiadają odpowiednie kwalifikację, wyposażeni są w środki łączności radiowej oraz broń. Wszystkie pojazdy służące do konwojowania są odpowiednio przystosowane, posiadają wymagane atesty i certyfikaty. Wyposażenie pojazdów i wysokość przewożonych wartości reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań ochrony wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne ( Dz.U. Nr 166, poz. 1128, z późn. zm. ). Każdy konwój jest nieustannie monitorowany przez System GPS co zwiększają bezpieczeństwo i pewność, że konwój dotrze bez przeszkód na miejsce złożenia depozytu. Wartości pieniężne składane pod naszą opiekę podlegają ubezpieczeniu od kradzieży i zniszczenia podczas transportu. Działamy niezawodnie i z korzyścią dla naszych kontrahentów. Nasza firma wykonuje konwoje wartości pieniężnych zgodnie z potrzebami banków, firm, urzędów samorządowych, zakładów pracy i osób prowadzących działalność gospodarczą.